Tuesday, July 31, 2007

Tipak-tipak

The song below is a lullaby I use to hear from my father as he entertain his grandchildren. It can be sang in the tune of "Bahay Kubo" a Filipino folksong.

In loving memory of my father Marcelino (June 2,1913 - June 2,2002). This song was recalled from memory and compiled by my nephew "JD". I hope this song will not get lost to dust.

Tipak-tipak

Tipak-tipak narinig ko pa
Ibong pipit na kumanta
Ang panyo kong si Dalina
Ipadala mo kay Maria

Maria kong maputi (puti)
Sumama kang manganduli
Natibo ang daliri
Ipagamot mo sa pari

Pari, gamutin mo
Anang sugat sa kamay ko
Anong igagamot ko?
Taba ng alimango!

Indang baligundang
Nadiskaril abaluyang
Hindi ka na nanghinayang
Sa araw na nakaraan!

(Tipak-tipak narinig ko pa)